เขาใหญ่ฟ้าใสรีสอร์ท (KHAOYAIFHASAIRESORT)

ADDRESS

999 หมู่ 9 ถนนผ่านศึก-กุดคล้า
ตำบลพญาเย็น
อำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา
30320
Tel : 0948949144 ,0818532419
khaoyaifahsairesort@gmail.com